DVOJHROBY

DvojhrobDvojhroby slúžia na ukladanie rakiev, preto rozmerovo zaberú približne 200x250 cm. Zvyčajne sa skladajú z žulových rámov, žulových krycích dosiek (3 - 5 dielov), žulového sokla a samotného pomníka.

Dvojhroby potrebujú kvalitný betónový základ.